15November2019

Nano-Micro Letters

v11

Latest Published

Browse the Journal 

Nano-Micro Letters
ISSN 2311-6706
e-ISSN 2150-5551
CN 31-2103/TB
Editor-in-Chief
Yafei (Anderson) Zhang
arrow-bullet Editorial Board
arrow-bullet Policy
arrow-bullet About the Journal 
2018 Impact Factor: 9.043
NML Researcher Award 2018

NML Researcher Award 2018

By Editor in Chief

Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

By Chengdong Yang, Mi Zhou, Chao He, Yun Gao, Shuang Li, Xin Fan, Yi Lin, Fei Cheng, Puxin Zhu, Chong Cheng

CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

By Lulu Lyu, Kwang-dong Seong, Jong Min Kim, Wang Zhang, Xuanzhen Jin, Dae Kyom Kim, Youngmoo Jeon, Jeongmin Kang Yuanzhe Piao

Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

By Xiaofei Xin, Xiaoqing Du, Qingqing Xiao, Helena S. Azevedo, Wei He, Lifang Yin

Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

By Linqu Luo, Jianjun Song, Longfei Song, Hongchao Zhang, Yicheng Bi, Lei Liu, Longwei Yin, Fengyun Wang, Guoxiu Wang

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
Latest Published
Previous Issue
Most Viewed

Volume 11, (2019) • Direct Patterning of Carbon Nanotube via Stamp Contact Printing Process for Stretchable and Sensitive Sensing devices

  Binghao Liang1, Zian Zhang1, Wenjun Chen1, Dongwei Lu1, Leilei Yang1, Rongliang Yang1, Hai Zhu2, Zikang Tang3, Xuchun Gui1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 92

  First Online: 23 October 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0323-8

 • Optimizing the Performance of CsPbI3-based Perovskite Solar Cells via Doping a ZnO Electron Transport Layer Coupled with Interface Engineering

  Man Yue1, #, Jie Su1, #, *, Peng Zhao1, Zhenhua Lin1, Jincheng Zhang1, Jingjing Chang1, *, Yue Hao1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 91

  First Online: 18 October 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0320-y

 • Recent Progress on Zinc-Ion Rechargeable Batteries

  Wangwang Xu1, Ying Wang1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 90

  First Online: 17 October 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0322-9

 • Towards Flexible and Wearable Embroidered Supercapacitors from Cobalt Phosphides Decorated Conductive Fibers

  Jianfeng Wen1, Bingang Xu1,*, Jinyun Zhou1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 89

  First Online: 17 October 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0321-x

 • CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

  Lulu Lyu1, Kwang-dong Seong1, Jong Min Kim1, Wang Zhang2, Xuanzhen Jin1, Dae Kyom Kim1, Youngmoo Jeon1, Jeongmin Kang1,a Yuanzhe Piao1, 3, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 88

  First Online: 17 October 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0316-7

 • Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

  Chengdong Yang1, Mi Zhou1, Chao He2, Yun Gao1, Shuang Li3, Xin Fan1, Yi Lin1, *, Fei Cheng1, Puxin Zhu1, *, Chong Cheng2, 4

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 87

  First Online: 17 October 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0319-4

 • Wet-chemical Synthesis and Application of Semiconductor Nanomaterial-based Epitaxial Heterostructures

  Junze Chen1, Qinglang Ma1, Xue-Jun Wu2, Liuxiao Li1, Jiawei Liu1, Hua Zhang1, 3, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 86

  First Online: 15 October 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0317-6

 • Correction to: Fluorescent Silicon Nanorods‑Based Nanotheranostic Agents for Multimodal Imaging‑Guided Photothermal Therapy

  Mingyue Cui1, Sangmo Liu1, Bin Song1, Daoxia Guo1, Jinhua Wang1, Guyue Hu1, Yuanyuan Su1,*, Yao He1,*

  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 85

  First Online: 15 October 2019 (Correction)

  DOI:10.1007/s40820-019-0318-5

 • Theoretical and Experimental Sets of Choice Anode/Cathode Architectonics for High-performance Full-scale LIB Built-up Models

  H. Khalifa1,  S.A. El-Safty1, *,  A. Reda1,  M.A. Shenashen1,  M.M. Selim2, A. Elmarakbi3, H.A. Metawa4

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 84

  First Online: 10 October 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0315-8

 • Enhanced Catalytic Activity of Gold@Polydopamine Nanoreactors with Multi-Compartment Structure under NIR Irradiation

  Shilin Mei1, Zdravko Kochovski1, Rafael Roa2, Sasa Gu3, Xiaohui Xu1, Hongtao Yu1, Joachim Dzubiella4, 5, Matthias Ballauff1, 6, Yan Lu1, 7, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 83

  First Online: 10 October 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0314-9

 • Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

  Xiaofei Xin1, Xiaoqing Du1, Qingqing Xiao1, Helena S. Azevedo2, Wei He1, *, Lifang Yin1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 82

  First Online: 25 September 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0310-0

 • Plate-to-layer Bi2MoO6/MXene Heterostructure as High Performance Anode Material for Lithium Ion Batteries

  Peng Zhang1, Danjun Wang1, 2, Qizhen Zhu1, *, Ning Sun1, Feng Fu2, *, Bin Xu1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 81

  First Online: 25 September 2019 (Communication)

  DOI:10.1007/s40820-019-0312-y

 • Boosting Sodium Storage of Fe1-xS/MoS2 Composite via Heterointerface Engineering

  Song Chen1, 2, Shaozhuan Huang2, Junping Hu2, Shuang Fan1, 2, Yang Shang2, Mei Er Pam2, Xiaoxia Li2, Ye Wang4, Tingting Xu4, Yumeng Shi1, 3, *, Hui Ying Yang2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 80

  First Online: 23 September 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0311-z

 • 2D MXenes as Co-catalysts in Photocatalysis: Synthetic Methods

  Yuliang Sun1, 2, Xing Meng1, 2, 3, *, Yohan Dall’Agnese4, Chunxiang Dall’Agnese1, Shengnan Duan1, 2, Yu Gao1, 2, Gang Chen1, 2, Xiao-Feng Wang1, 2, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 79

  First Online: 21 September 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0309-6

 • Construction of Electrocatalytic and Heat-Resistance Self-Supporting Electrodes for High-Performance Lithium-Sulfur Batteries

  Xuemei Zhang1, +, Yunhong Wei1, +, Boya Wang2, Mei Wang2, Yun Zhang2, *, Qian Wang 2, Hao Wu1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 78

  First Online: 18 September 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0313-x

 • A Review on Deterministic Lateral Displacement for Particle Separation and Detection

  Thoriq Salafi1, 2, Yi Zhang2, Yong Zhang1, 2, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 77

  First Online: 17 September 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0308-7

 • Rational Construction of Hierarchically Porous Fe-Co/N-doped Carbon/rGO Composites for Broadband Microwave Absorption

  Shanshan Wang1, Yingchun Xu1, Ruru Fu1, Huanhuan Zhu1, Qingze Jiao1, 2, Tongying Feng2, Caihong Feng1, Daxin Shi1, Hansheng Li1, Yun Zhao1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 76

  First Online: 13 September 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0307-8

 • Super-strong and Intrinsically Fluorescent Silkworm Silk from Carbon Nanodots Feeding

  Suna Fan1, Xiaoting Zheng1, Qi Zhan1, Huihui Zhang1, Huili Shao1, Jiexin Wang2, Chengbo Cao3, 4 ,*, Meifang Zhu1, Dan Wang2, *, Yaopeng Zhang1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 75

  First Online: 11 September 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0303-z

 • Inorganic Nanozyme with Combined Self-Oxygenation/Degradable Capabilities for Sensitized Cancer Immunochemotherapy

  Jie Wang1, Lan Fang1, Ping Li1, Lang Ma2, 3, Weidan Na1, Chong Cheng2, 3, *, Yueqing Gu1, Dawei Deng1, 4, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 74

  First Online: 09 September 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0305-x

 • Fluorescent Silicon Nanorods-Based Nanotheranostic Agents for Multimodal Imaging-Guided Photothermal Therapy

  Mingyue Cui1, Sangmo Liu1, Bin Song1, Daoxia Guo1, Jinhua Wang1, Guyue Hu1, Yuanyuan Su1, *, Yao He1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 73

  First Online: 09 September 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0306-9

 • Ultrathin and Flexible CNTs/MXene/Cellulose Nanofibrils Composite Paper for Highly Efficient Electromagnetic Interference Shielding in X-Band

  Wentao Cao1,2, Chang Ma2, Shuo Tan1, Mingguo Ma2, *, Pengbo Wan3, *, Feng Chen1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 72

  First Online: 07 September 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0304-y

 • Graphene Nanostructure-based Tactile Sensors for Electronic Skin Applications

  Pei Miao1, 2, †, Jian Wang1, †, Congcong Zhang1, †,*, Mingyuan Sun1, Shanshan Cheng3, *, Hong Liu1, 4, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 71

  First Online: 04 September 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0302-0

 • A New Free-standing Aqueous Zinc-ion Capacitor Based on MnO2-CNTs Cathode and MXene Anode

  Siliang Wang1, 2, Qiang Wang1, 2, Wei Zeng1, 2, *, Min Wang1, 2, Limin Ruan1, 2, Yanan Ma3, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 70

  First Online: 26 August 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0301-1

 • Ultra-high Mass-loading Cathode for Aqueous Zinc-ion Battery Based on Graphene-wrapped Aluminum Vanadate Nanobelts

  Wenyu Zhang1, Shuquan Liang1, 2, *, Guozhao Fang1, Yongqiang Yang1, Jiang Zhou1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 69

  First Online: 26 August 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0300-2

 • Single NIR Laser-Activated Multifunctional Nanoparticles for Cascaded Photothermal and Oxygen-Independent Photodynamic Therapy

  Xiaomin Li1, Yang Liu1, Fei Fu2, Mingbo Cheng1, Yutong Liu1, Licheng Yu1, Wei Wang1, Yeda Wan2, Zhi Yuan1, 3, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 68

  First Online: 19 August 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0298-5

 • Nitrogen-Doped Carbon Encased Bimetallic Selenide for High-Performance Water Electrolysis

  Junhui Cao1, Kexin Wang1, Jiayi Chen1, Chaojun Lei1, Bin Yang1, Zhongjian Li1, Lecheng Lei1, Yang Hou1, 2, 3, *, Kostya (Ken) Ostrikov4

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 67

  First Online: 08 August 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0299-4

 • Rational Design of Layered SnS2 on Ultralight Graphene Fiber Fabrics as Binder-Free Anodes for Enhanced Practical Capacity of Sodium-Ion Batteries

  Zongling Ren1, Jie Wen1, Wei Liu1, Xiaoping Jiang1, Yanheng Dong3, Xiaolong Guo1, Qiannan Zhao1, Guipeng Ji1, Ronghua Wang3, Ning Hu1, Baihua Qu2, *, Chaohe Xu1, 4, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 66

  First Online: 03 August 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0297-6

 • Electrostatic Self-Assembly of 0D-2D SnO2 Quantum Dots/Ti3C2Tx MXene Hybrids as Anode for Lithium-Ion Batteries

  Huan Liu1, #, Xin Zhang2, #, Yifan Zhu2, Bin Cao2, Qizhen Zhu2, Peng Zhang2, Bin Xu2,*, Feng Wu1, Renjie Chen1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 65

  First Online: 02 August 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0296-7

 • Atomic Layer Deposition Assisted Construction of Binder-Free Ni@N-Doped Carbon Nanospheres Films as Advanced Host for Sulfur Cathode

  Jun Liu1, *, Aixiang Wei1, 2, Guoxiang Pan3, Qinqin Xiong4, Fang Chen5, Shenghui Shen6, Xinhui Xia6, 7, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 64

  First Online: 02 August 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0295-8

 • Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

  Linqu Luo1, Jianjun Song1, *, Longfei Song1, Hongchao Zhang1, Yicheng Bi2, Lei Liu3, Longwei Yin4, Fengyun Wang1, *, Guoxiu Wang5, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 63

  First Online: 01 August 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0294-9

Volume 10, Issue 4 (2018) • Mesoporous SiO2 Nanoparticles: A Unique Platform Enabling Sensitive Detection of Rare Earth Ions with Smartphone Camera

  Xinyan Dai1, †, Kowsalya D. Rasamani1, †, Feng Hu1, Yugang Sun1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 55

  First Online: 06 May 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0208-2

 • Bi Nanoparticles Anchored in N-Doped Porous Carbon as Anode of High Energy Density Lithium Ion Battery

  Yaotang Zhong1, Bin Li1, Shumin Li1, Shuyuan Xu1, Zhenghui Pan1, Qiming Huang1, 2, Lidan Xing1, 2, Chunsheng Wang3,*, Weishan Li1, 2,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 56

  First Online: 10 May 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0209-1

 • Hybrid Field-Effect Transistors and Photodetectors Based on Organic Semiconductor and CsPbI3 Perovskite Nanorods Bilayer Structure

  Yantao Chen2, Xiaohan Wu2, Yingli Chu2, Jiachen Zhou2, Bilei Zhou2, Jia Huang1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 57

  First Online: 28 May 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0210-8

 • Controllable Vapor Growth of Large-Area Aligned CdSxSe1-x Nanowires for Visible Range Integratable Photodetectors

  Muhammad Shoaib1, Xiaoxia Wang1, Xuehong Zhang1, Qinglin Zhang1, Anlian Pan1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 58

  First Online: 03 June 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0211-7

 • Highly Reversible Li–Se Batteries with Ultra-Lightweight N,S-Codoped Graphene Blocking Layer

  Xingxing Gu1,*, Lingbao Xin2, Yang Li3, Fan Dong1, Min Fu1, Yanglong Hou4,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 59

  First Online: 13 June 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0213-5

 • Enhanced Performance of a Monolayer MoS2/WSe2 Het-erojunction as a Photoelectrochemical Cathode

  Jingwei Xiao1, Yu Zhang1, *, Huanjun Chen1, Ningsheng Xu1, Shaozhi Deng1

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 60

  First Online: 13 June 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0212-6

 • Visualizing Photodynamic Therapy in Transgenic Zebrafish Using Organic Nanoparticles with Aggregation-Induced Emission

  Purnima Naresh Manghnani1, Wenbo Wu1, Shidang Xu1, Fang Hu1, Cathleen Teh2, Bin Liu1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 61

  First Online: 26 January 2018 (Communication)

  DOI:10.1007/s40820-018-0214-4

 • MoS2 Nanosheets Arrays Rooted on Hollow rGO Spheres as Bifunctional Hydrogen Evolution Catalyst and Supercapacitor Electrode

  Shizheng Zheng1, Lijun Zheng1, Zhengyou Zhu1, Jian Chen1, Jianli Kang2, Zhulin Huang3, Dachi Yang1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 62

  First Online: 18 June 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0215-3

 • A Novel Hierarchical Porous 3D Structured Vanadium Nitride/Carbon Membranes for High-performance Supercapacitor Negative Electrodes

  Yage Wu1, Yunlong Yang1, Xiaoning Zhao1, Yongtao Tan1, Ying Liu1, Zhen Wang1, Fen Ran1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 63

  First Online: 28 June 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0217-1

 • Metal-Organic Framework-Based Sensors for Environmental Contaminant Sensing

  Xian Fang1, 2, †, Boyang Zong1, 2, †, Shun Mao1, 2, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 64

  First Online: 24 June 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0218-0

 • In Vivo Tumor-Targeted Dual-Modality PET/Optical Imaging with a Yolk/Shell Structured Silica Nanosystem

  Sixiang Shi1, #, Feng Chen2, #, Shreya Goel1, Stephen A. Graves3, Haiming Luo2, Charles P. Theuer4, Jonathan W. Engle3, Weibo Cai1, 2, 3, 5, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 65

  First Online: 14 June 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0216-2

 • Recent Progress on Two-Dimensional Nanoflake Ensembles for Energy Storage Applications

  Huicong Xia1, Qun Xu1, Jianan Zhang1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 66

  First Online: 28 July 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0219-z

 • Layered Trichalcogenidophosphate: A New Catalyst Family for Water Splitting

  Cheng-Feng Du1, 2, Qinghua Liang2, Raksha Dangol2, Jin Zhao2, Hao Ren2, Srinivasan Madhavi2, Qingyu Yan2, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 67

  First Online: 9 August 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0220-6

 • Recent Advances in Synthesis and Properties of Hybrid Halide Perovskites for Photovoltaics

  Vidyasagar C. C.1, 2, *, Blanca M. Muñoz Flores1, Víctor M. Jiménez Pérez1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 68

  First Online: 15 August 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0221-5

 • Nanostructured Ternary Metal Tungstate-based Photocatalysts for Environmental Purification and Solar Water Splitting: A Review

  Jun Ke2, M. Adnan Younis1, Yan Kong1, Hongru Zhou2, Jie Liu3, *, Lecheng Lei1, Yang Hou1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 69

  First Online: 2 September 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0222-4

 • Beyond Graphene Anode Materials for Emerging Metal Ion Batteries and Supercapacitors

  Santanu Mukherjee1, #, *, Zhongkan Ren1, #, Gurpreet Singh1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 70

  First Online: 12 September 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0224-2

 • Nitrogen-Doped TiO2-C Composite Nanofibers with High-Capacity and Long-Cycle Life as Anode Materials for Sodium-ion Batteries

  Su Nie1, Li Liu1, 2, *, Junfang Liu1, Jianjun Xie1, Yue Zhang1,Jing Xia1,Hanxiao Yan1, Yiting Yuan1, Xianyou Wang1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 71

  First Online: 20 September 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0225-1

 • Biogreen Synthesis of Carbon Dots for Biotechnology and Nanomedicine Applications

  Kok Ken Chan1 , Stephanie Hui Kit Yap1 , Ken-Tye Yong1

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 72

  First Online: 17 October 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0223-3

 • Tunable 3D Nanofiber Architecture of Polycaprolactone by Divergence Electrospinning for Potential Tissue Engineering Applications

  George Z. Tan1, Yingge Zhou1

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 73

  First Online: 25 October 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0226-0

 • Indocyanine Green-Conjugated Magnetic Prussian Blue Nanoparticles for Synchronous Photothermal/Photodynamic Tumor Therapy

  Peng Xue1,2, Ruihao Yang1,2, Lihong Sun1,2, Qian Li1,2, Lei Zhang3, Zhigang Xu1,2, Yuejun Kang1,2

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 74

  First Online: 25 October 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0227-z

 • Heterostructured Electrocatalysts for Hydrogen Evolution Reaction Under Alkaline Conditions

  Jumeng Wei1,2, Min Zhou2, Anchun Long2, Yanming Xue3, Hanbin Liao4,5, Chao Wei4,5, Zhichuan J. Xu4,5,6,7

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 75

  First Online: 7 November 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0229-x

 • A Self-Powered Breath Analyzer Based on PANI/PVDF Piezo-Gas-Sensing Arrays for Potential Diagnostics Application

  Yongming Fu1,2, Haoxuan He3, Tianming Zhao3, Yitong Dai3, Wuxiao Han3, Jie Ma2, Lili Xing1,3, Yan Zhang1, Xinyu Xue1,3

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 76

  First Online: 12 November 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0228-y

 • Review of Water-Assisted Crystallization for TiO2 Nanotubes

  Xiaoyi Wang1, Dainan Zhang1, Quanjun Xiang1, Zhiyong Zhong1, Yulong Liao1,2

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 77

  First Online: 15 November 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0230-4

Download the Full Issue (PDF)

Most Viewed articles are updated on a monthly basis. Below are the journal’s Top 20 most viewed over the last 6 months. • Bio-Derived Hierarchical Multicore–Shell Fe2N-Nanoparticle-Impregnated N-Doped Carbon Nanofiber Bundles: A Host Material for Lithium-/Potassium-Ion Storage

  Hongjun Jiang1, +, Ling Huang1, +, Yunhong Wei1, Boya Wang1, Hao Wu1, *, Yun Zhang1, * Huakun Liu2, Shixue Dou2

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 56

  First Online: 15 July 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0290-0

 • Lightweight and High-Performance Microwave Absorber Based on Two-Dimensional WS2–Reduced Graphene Oxide Heterostructures

  Deqing Zhang1, 5, †, Tingting Liu1, †, Junye Cheng2, *, Qi Cao3, Guangping Zheng4, Shuang Liang1, Hao Wang2, *, Mao-Sheng Cao5, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 38

  First Online: 9 May 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0270-4

 • Novel Insights into Energy Storage Mechanism of Aqueous Rechargeable Zn/MnO2 Batteries with Participation of Mn2+

  Yongfeng Huang1, 2, #, Jian Mou1, #, Wenbao Liu1, 2, Xianli Wang1, Liubing Dong1, *, Feiyu Kang 1, 2, *, Chengjun Xu1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 49

  First Online: 06 June 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0278-9

 • Boosting Sodium Storage of Fe1-xS/MoS2 Composite via Heterointerface Engineering

  Song Chen1, 2, Shaozhuan Huang2, Junping Hu2, Shuang Fan1, 2, Yang Shang2, Mei Er Pam2, Xiaoxia Li2, Ye Wang4, Tingting Xu4, Yumeng Shi1, 3, *, Hui Ying Yang2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 80

  First Online: 23 September 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0311-z

 • Battery Separators Functionalized with Hollow, Edge-Rich MoS2/C Microspheres for the Uniform Deposition of Li2S in High-Performance Lithium–Sulfur Batteries

  Nan Zheng1, Guangyu Jiang1, Xiao Chen1, Jiayi Mao1, Nan Jiang1, Yongsheng Li1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 43

  First Online: 24 May 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0275-z

 • Applications of MxSey (M = Fe, Co, Ni) and their Composites in Electrochemical Energy Storage and Conversion

  Huijie Zhou1, Xiaxia Li1, Yan Li1, Mingbo Zheng1, Huan Pang1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 40

  First Online: 15 May 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0272-2