Nano-Micro Letters


V. Vasu1, *, K. Manoj Kumar2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 4, pp 209-214

Publication Date (Web): November 3, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i4.p209-214

Nantao Hu, Lei Meng, Rungang Gao, Yanyan Wang, Jing Chai, Zhi Yang, Eric Siu-Wai Kong, Yafei Zhang*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 4, pp 215-222

Publication Date (Web): November 24, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i4.p215-222

R. Naouel1, H. Dhaouadi*, F. Touati1,2 and N. Gharbi1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 4, pp 242-248

Publication Date (Web): December 23, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i4.p242-248

Yachen Zhang1, Yong Tang1, Ying Wang2,*, Liying Zhang2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 4, pp 270-277

Publication Date (Web): December 30, 2011 (Review)

DOI:10.3786/nml.v3i4.p270-277

Mansoureh Ganjali*, Monireh Ganjali, Soraia Khoby, Mohammad Ali Meshkot

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 4, pp 256-263

Publication Date (Web): December 30, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i4.p256-263

Xiangdong Ye1,2, Yugang Duan2, Yucheng Ding2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 4, pp 249-255

Publication Date (Web): December 23, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i4.p249-255

Dinesh Pratap Singh1,*,Onkar Nath Srivastava2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 4, pp 223-227

Publication Date (Web): December 2, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i4.p223-227

Tong Zhang* , Ze Shuai Yuan, Li Hao Tan

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 4, pp 228-235

Publication Date (Web): December 2, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i4.p228-235

Mario Boehme1,*, Wolfgang Ensinger1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 4, pp 236-241

Publication Date (Web): December 19, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i4.p236-241

Jian Wang, Liying Zhang, Liangming Wei, Zhi Yang, Chuanhai Jiang and Yafei Zhang*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 4, pp 264-269

Publication Date (Web): December 30, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i4.p264-269

D. Haranath*, Savvi Mishra, Amish G. Joshi, Sonal Sahai, Virendra Shanker

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 3, pp 141-145

Publication Date (Web): August 31, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i3.p141-145

Danna Yang1, Lin Wang1, Xiaoxian Zhang1, Dongwei Wang1, Zhiqiang Shen2, Sai Li1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, September 2011, Volume 3, Issue 3, pp 146-152

Publication Date (Web): September 1, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i3.p146-152

Hassouna Dhaouadi1,*, Hedia Chaabane2, Fathi Touati1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 3, pp 153-159

Publication Date (Web): September 4, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i3.p153-159

Chun Huang*, Jianshu Yang

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 1, pp 1-5

Publication Date (Web): March 31, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i1.p1-5

Ying Huang, D. K. Sarkar*, X-Grant Chen

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 3, pp 160-165

Publication Date (Web): September 4, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i3.p160-165

Hongwei Wei1, Le Wang2, Zhipeng Li1, Shouqing Ni1, Quanqin Zhao1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 1, pp 6-11

Publication Date (Web): March 31, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i1.p6-11

Hua Jiao

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 3, pp 166-170

Publication Date (Web): September 5, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i3.p166-170

Marlene González Montiel1, P. Santiago-Jacinto2, J. A. I. Díaz Góngora1 E. Reguera1, Geonel Rodríguez-Gattorno1,3,*

Abstract | Supporting Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 1, pp 12-19

Publication Date (Web): April 7, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i1.p12-19

Mingce Long1,*, Jingjing Jiang1, Yan Li1, Ruqiong Cao1, Liying Zhang2, Weimin Cai1

Abstract | Supporting Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 3, pp 171-177

Publication Date (Web): September 22, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i3.p171-177

Mohammad Hossein Moaiyeria,b, Ali Jahaniana,c, Keivan Navia,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 3, pp 178-188

Publication Date (Web): September 27, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i3.p178-188