Nano-Micro Letters

V5N2online

  Volume 5, Issue 2 (2013)

  Download the Full Issue


Chen Ge, Can Wang, Kui-juan Jin*, Hui-bin Lu, Guo-zhen Yang

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 2, pp 81-87

Publication Date (Web): April 28, 2013 (Review)

DOI:10.5101/nml.v5i2.p81-87

L. Liu1,2,*,H. Huang2,A. Hu2,G. Zou2,L. Quintino3,Y. Zhou1,2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 2, pp 88-92

Publication Date (Web): April 10, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i2.p88-92

Xinwen Huang1,2, Zongjian Liu1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 2, pp 93-100

Publication Date (Web): April 28, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i2.p93-100

Chandrappa K. Govindappa1,2,*, Venkatesha T. Venkatarangaiah2, Sharifah B.

Abd Hamid1

Abstract

icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 2, pp 101-110

Publication Date (Web): May 10, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i2.p101-110

Jung-Hoon Song1, Mi-Young Park2, Hyung-Tae Lim2,*

Abstract

icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 2, pp 111-116

Publication Date (Web): May 15, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i2.p111-116

Yong Pu1, Ke Tang2,#, Da-Chuan Zhu1,*, Tao Han1,3, Cong Zhao1, Ling-Ling

Peng3

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 2, pp 117-123

Publication Date (Web):May 26, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i2.p117-123

Qiong Wei, Yunyun Liu, Lijie Zhang, Shaoming Huang*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 2, pp 124-128

Publication Date (Web): June 10, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i2.p124-128

Gang Qin 1,2, Akira Watanabe 1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 2, pp 129-134

Publication Date (Web): June 30, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i2.p129-134

Xiying Ma1,* , Miaoyuan Shi2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 2, pp 135-139

Publication Date (Web): June 30, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i2.p135-139

R. L. Wang1,2, X. Li1, X. H. Kong2,Y. X. Guo2, J. Z. Ruan1, Z. J. Zhao1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 2, pp 140-144

Publication Date (Web): June 30, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i2.p140-144