Nano-Micro Letters

v9i4Volume 9, Issue 4, 2017


Dongxiang Luo1, Yanfeng Yang1, Ye Xiao1, Yu Zhao1, Yibin Yang1, Baiquan Liu2,3,* Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 37

First Online: 26 January 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0138-4

Tinghui Yao1, Xin Guo1, Shengchun Qin1, Fangyuan Xia1, Qun Li1, Yali Li1, Qiang Chen2, Junshuai Li1,*, Deyan He1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 38

First Online: 26 January 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0141-9

Hui Luo1, Xuanhuai Lin1, Xian Hou1, Likun Pan1, Sumei Huang1, Xiaohong Chen1,* Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 39

First Online: 06 February 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0140-x

Satyabrat Gogoi1, Niranjan Karak1,* Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 40

First Online: 09 February 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0143-7

Pankaj K Alaboina1, Jong-Soo Cho1, Sung-Jin Cho1,* Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 41

First Online: 06 February 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0142-8

Shi Bai1, Shigang Zhang2, Weiping Zhou1, Delong Ma1, Ying Ma1, Pooran Joshi3, Anming Hu1,4,* Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 42

First Online: 09 February 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0139-3

Huicong Xia1, Jianan Zhang1,2,*, Zhao Yang1, Shiyu Guo1, Shihui Guo3, Qun Xu1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 43

First Online: 14 February 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0144-6

Adam Pander1,2,*, Akimitsu Hatta1, 2, Hiroshi Furuta1, 2 Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 44

First Online: 15 March 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0145-5

Zhen Wen1, Qingqing Shen1, Xuhui Sun1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 45

First Online: 30 March 2017 (Review)

DOI:10.1007/s40820-017-0146-4

Guohong Li1, Ruchun Li2, Weijia Zhou2,* Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 46

First Online: 19 April 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0147-3

Aiwu Wang1, 2, Chundong Wang1,*, Li Fu3, Winnie Wong-Ng4, Yucheng Lan5,* Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 47

First Online: 15 May 2017 (Review)

DOI:10.1007/s40820-017-0148-2

Xin-Lei Cai1, Chang-Hai Liu2,*, Jie Liu1, Ying Lu1, Ya-Nan Zhong1, Kai-Qi Nie1, Jian-Long Xu1, Xu Gao1, Xu-Hui Sun1, Sui-Dong Wang1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 48

First Online: 21 June 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0149-1

Cuiling Zhang1,2,*, Hao Hua2, Jianlin Liu2, Xiangyu Han2, Qipeng Liu2, Zidong Wei2, Chengbin Shao1, Chenguo Hu2,* Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 49

First Online: 25 June 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0150-8

Sohail Ahmed1, Jiabao Yi1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 50

First Online: 11 July 2017 (Review)

DOI:10.1007/s40820-017-0152-6

Liang Kou1,#,*, Yingjun Liu2,#, Cheng Zhang1, Le Shao1, Zhanyuan Tian1, Zengshe Deng1, Chao Gao2,3,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 51

First Online: 11 July 2017 (Review)

DOI:10.1007/s40820-017-0151-7

Wei Wang1, Liang Wang1, Gaole Dai1, Wei Deng1, Xiujuan Zhang1, Jiansheng Jie1, *, Xiaohong Zhang1

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 52

First Online: 18 July 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0153-5